Prováděná vyšetření

Poskytujeme komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v oboru ambulantní kardiologie.

Lze se objednat k následujícím vyšetřením:


Vstupní vyšetření a v případě potřeby následné kontroly pro kardiologickou diagnózu. Pečujeme o pacienty s:

• vysokým krevním tlakem

• ischemickou chorobu srdeční (angina pectoris, stavy po infarktu myokardu, koronárních intervencích, bypassech)

• vrozenými a získanými srdečními a chlopenními vadami, před jejich řešením, vč. načasování řešení i následně

• chlopenními náhradami

• kardiomyopatiemi

• poruchami srdečního rytmu

• implantovaným kardiostimulátorem

• srdečním selháním

• po zánětech srdečního svalu, srdečních chlopní a osrdečníku

Registrace a záznam elektrické aktivity Vašeho srdce na povrchu těla.

Jde o základní přístrojové vyšetření v kardiologické ambulanci, bývá rovněž prováděno v rámci preventivních prohlídek a předoperačních vyšetření.

K vyšetření není nutná příprava.

Neinvazívní vyšetření zejména anatomie srdce, stažlivosti srdečních komor, stavu a funkce chlopní, osrdečníku a vzestupné části hrudní aorty. Umožňuje také mimo jiné diagnostiku vrozených a získaných srdečních vad, patologických útvarů v srdci.

V současné době jde vedle EKG a klinického vyšetření o jednu ze základních vyšetřovacích metod v kardiologii.

K vyšetření není nutná příprava.

Zapůjčíme Vám přístroj, který bude prostřednictvím elektrod nalepených na hrudníku po dobu 24-72 hodin snímat a ukládat Vaše EKG. Vyšetření se používá k objasnění příčiny potíží nejčastěji u pacientů s arytmiemi, poruchami vědomí (synkopy), ischemickou chorobou srdeční, kardiomyopatiemi, po některých typech mozkových příhod.

K vyšetření není nutná příprava. V průběhu záznamu pacient zapisuje své aktivity, případně potíže.

Pro lepší možnost posouzení přítomnosti vysokého krevního tlaku, vyloučení „syndromu bílého pláště“ a případně efektu léčby se používá čtyřiadvacetihodinového profilu krevního tlaku, získaného v pro vyšetřovaného běžném (obvykle domácím) prostředí.

Zapůjčíme Vám přístroj, který bude v daných časových intervalech měřit a zaznamenávat Váš krevní tlak. Ten totiž v ambulanci lékaře nemusí odpovídat hodnotám v běžném životě.

K vyšetření není nutná příprava. V průběhu záznamu pacient zapisuje své aktivity, případně potíže.

Vyšetření se provádí zejména v diferenciální diagnostice bolestí na hrudi a jiných, námahou provokovaných, potíží např. poruch srdečního rytmu. Jde o hodnocení EKG, krevního tlaku a klinických potíží při postupně se zvyšující fyzické zátěži na bicyklovém ergometru a bezprostředně po jejím ukončení.

Před vyšetřením můžete být vyzváni k vysazení některých léků, které by mohly ovlivnit výsledek testu. K zátěžovému vyšetření si přineste ručník.Kromě EKG je obvykle nutno se k ostatním vyšetřením objednat, nejlépe telefonicky či osobně, vždy však na základě doporučení praktického či jiného odborného lékaře.

Laboratorní vyšetření jsou prováděna přímo v budově Polikliniky III (suterén).